Styrelsen

Styrelsen

Stadgar


Bostadsrättsföreningens senaste, och för närvarande gällande, stadgar kan laddas ned HÄR (registrerade 4 oktober 2013).


Styrelse


Styrelsen är det organ som mellan föreningsstämmorna ansvarar för den löpande verksamheten.


Till styrelsens hjälp finns en teknisk (Driftia) och ekonomisk förvaltare (Nabo).

Styrelsen sammanträder varje månad utom under juli månad.

 

Du kan kontakta styrelsen via telefon eller mail. Vill du lämna ett skriftligt meddelande finns det en brevlåda i nedre källaren mitt emot utgången på baksidan.

Styrelsens mailadress är: brfblido1@gmail.com

 

Meddelande på mail avläses kontinuerligt. Frågor som kräver styresebeslut tas upp då styrelsen sammanträder varje månad och besvaras därefter, samma sak gäller skriftliga meddelanden i brevlådan.


Ordförande

Göran Sjödin

Boforsgatan 7, 1 tr

073 - 804 32 51


Sekreterare

Håkan Emsgård

Boforsgatan 5

073 - 546 57 72


Kassör

Kristina Zettergren

Boforsgatan 5, 5 tr

073 - 342 07 64


Ledamöter

Jimmy Henricson

Boforsgatan 5, ubv

070 - 346 47 08


Klas Göran Sunna

Boforsgatan 3

070 - 586 47 22


Suppleanter

Carl Smitterberg

Boforsgatan 5, 7 tr

076 - 123 62 07


Mathias Nasseri

Boforsgatan 9, ubv

072 - 857 03 70
Revisorer


Föreningens verksamhet granskas av revisorerna.

 

Efter verkställd granskning skall revisorerna avge en revisionsberättelse inför föreningsstämman.

Revisorerna skall tillstyrka eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas den avgående styrelsen på föreningsstämman.


Intern revisor

Leif Bergström

Boforsgatan 9


Valberedning


Valberedningen skall inför föreningsstämman ta fram namnförslag på personer som skall väljas på den kommande stämman.

 

För att få ett så brett underlag som möjligt är det viktigt att alla boende i föreningen försöker att hjälpa till med namnförslag på personer som kan vara intresserade att deltaga i styrelsearbetet.


Valberedningen

Mats Widén

Boforsgatan 5, 1 tr

070-076 13 29


Johan Mickels
073 253 45 96

Adress & Kontakt


Boforsgatan 1-9

123 46 Farsta


E-post: brfblido1@gmail.com


Copyright. All Rights Reserved